1795520525

Beskärningar

OBS ! Nu även RUT-avdrag på beskärningar av fruktträd, fällning träd samt buskar.


FRUKTTRÄD 

När vårvintersäsongen börjat gäller det beskärning av äppelträd ! Beskärning under den här säsongen gynnar skörden. Det är nu och fram till lövsprickningen som äppel och päronträden kan beskäras. Lite senare i år kommer JAS-perioden, beskärningsmånaderna juli, augusti, sept då det återigen finns möjlighet att beskära dina äppelträd om du nu missar vintertid.

Nu på vintern ser man väldigt bra hur trädet är uppbyggt när alla löv är borta. Det fodrar ett tränat öga eftersom trädet ändrar form när det blir fullt med löv och frukt. Det kan även vara svårt att se om grenar i fråga är döda eller friska. 

Det finns en skröna som säger att den här beskärningsperioden har uppstått i första hand pga det var nu som bönder och trädgårdsmästare hade tid att beskära träd. Huruvida detta är sant eller ej ? Klart är dock att det nu är ett bra tillfälle med relativt låg arbetsbelastning att jobba med äppel och päronträden. Dessutom finns inga fåglar eller insekter i träden som kan bli störda och heller inga kart som går förlorade. Dessutom blir det mindre markskador då marken är frusen och ibland täckt med ett skyddande snölager. Äppelträd tål beskärning bra nu på vintern. Björk, körsbär, plommon, lönn och liknande som har benägenhet att "blöda" får man dock inte beskäras under dec-mars.

HÄCKAR, BUSKAR SAMT ÖVRIGA TRÄD

Även häckar och träd är en bra tid under vårvintern att beskära som tex "Hagtorn", "Rönnbär" med flera.